2010 Executive Committee

Post date: Nov 9, 2009 4:04:57 PM

On October 17th, the Jain Center of Cincinnati Dayton, Executive General Body, approved the following individuals to be on the

2010 Executive Committee. Congratulations.

President - Harshad Shah

Senior Vice President - Viral Choksy

Secretary - Bhavik Shah

Treasurer - Hemant Jain

V P Education - Khyati Shah

V P Hospitality - Urvashiben Patel

V P Facility - Rameshbhai Shah

V P Membership - Reshma Karani

V P Youth - Kinjal Dhruva

Web master - Haren Punatar

Jaina Director - Pramod Jhaveri & Dilip Punatar